Impressie Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Door: Fenna Lunter

Netwerkbijeenkomst 22 januari 2020

Trends leefomgeving

De betere buurt trends in de gezonde en zorgzame leefomgeving

De nieuwjaarsbijeenkomst staat traditiegetrouw in het teken van trends die er toe doen. Spreker is is Jasper Klapwijk. Vanuit zijn beroepspraktijk schetst hij welke maatschappelijke kantelingen plaatsvinden en welke versnellingen er mogelijk in het verschiet liggen.

In het begin januari verschenen rapport ‘de derde levensfase, het geschenk van de eeuw’ signaleert de RVS dat in het huidige maatschappelijke debat en beleid (te) veel aandacht uit gaat naar kwetsbare ouderen, waardoor het potentieel van de derde levensfase onderbenut blijft. De commissie Bos (adviesrapport oud en zelfstandig in 2030) wil dat ouderen meer zelf betalen, meer ruimte voor senioren en een nieuw zorgstelsel. Jasper vertelt dat veel ouderen vaker zelf het initiatief nemen. Er treedt een verschuiving op van zorgen voor jezelf, meer zelfzorg en professionele zorg naar andere zorgvormen in de buurt. Aan de hand van het oplopende woningtekort voor senioren, schetst Jasper dat er te weinig geschikte locaties voor samen zelfstandig wonen zijn. Techniek kan daarbij niet alleen de mensen ontzorgen maar ook activeren. De gemeenschapskracht groeit en veel mensen dragen bij aan een betere buurt. Omdat de overheid te weinig ‘levert’ naar de smaak van velen is er een nieuw speelveld van overheid, markt én gemeenschap aan het ontstaan. Daarin zijn inmiddels de laatste paar jaar wel 900 initiatieven van voldoende niveau ontwikkeld. Een greep uit vele: Eigentijds nabuurschap in Amstelveen, buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied Amsterdam en THE COMMONS Wooncoöperatie Zuidoost.

In het interactieve gedeelte bespreken de deelnemers praktijkervaringen en spiegelen de voorwaarden voor succesvolle participatie modellen.

 

 

Wat doet Care4living?

Care4Living organiseert voor en door haar leden ca 5 netwerkbijeenkomsten per jaar met het doel om kennis te delen en te netwerken met betrokken professionals. De (aspirant)leden komen vanuit verschillende invalshoeken met de zorgbranche in aanraking. De netwerkbijeenkomsten van C4L worden iedere keer op een nadere locatie gehouden. Sprekers worden uitgenodigd om een actueel onderwerp aan haar leden te presenteren. Ook wordt ieder jaar 2 keer een excursie georganiseerd naar interessante zorg- en/of vastgoed projecten. Trends, beleid en ontwikkelingen in de zorg komen in de netwerkbijeenkomsten ruimschoots aan bod.

Opbouw van de C4L bijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten van C4L worden in de avond gehouden van 18.00 uur tot ca 21.30. Gedurende het programma bestaat volop gelegenheid om te netwerken tijdens het ’’informele gedeelte’’ van het avondprogramma. Aan het begin van de avond worden de leden ontvangen met koffie, luxe broodjes en een kop soep, terwijl aan het eind van de avond ruimte is voor een gezellige borrel en napraten. Het formele programma bestaat uit een introductie door de bestuursleden: behandeling agenda C4L, introductie (gast)sprekers en het onderwerp van de avond. Het accent van de avond bestaat uit een interactief programma m.b.t. een onderwerp.

Heeft u interesse in Care4Living neem dan contact met ons op: info@care4living.eu

 

 

Fotoimpressie van Ger Warries van de Care4Living avond bij Parochiehuis ’t Spintje te Hilversum. Jasper Klapwijk duidde, vanuit zijn expertise als projectmanager bij ‘WHO CARES’, ontwikkelingen en de toekomst. Maar ook de aanwezigen lieten zich gelden!