Overzicht bezoek De Pol in Nijkerk.

Door: Jan Baars

Bij aankomst had helaas de architect door ziekte af moeten melden. Gelukkig hadden we de bouwbeleider op het gebied van de installatie in ons midden van dit project. Chris Kooij heeft ons meegenomen vanaf de zeer lange planvorming tot aan de oplevering, maar dan meer vanuit de installatiekant bezien. 
De uitdagingen die er zijn in zo'n 10 jaar plannen maken en tekenen zijn enorm. Met name het definitieve bestek is een uitdaging omdat het eigenlijk niet te doen is de afspraken die gedurende deze periode zijn gemaakt allemaal weer boven water te krijgen. Maar het is gelukt en het werkt. 

De nieuwbouw kwam op de plaats van het vormalige Zilverschoon. En als extra uitdaging, tijdens de bouw bleef een deel in gebruik. Dus er werd begonnen met het Carre, een nieuwbouw naast het oude Zilverschoon. Na de oplevering ging het oude Zilverschoon in gedeelten plaats maken "de Spin", zoals het ontwerp genoemd werd door de bouwers. 

Dus naast het de bouw met de daarbij horende installaties was het ook zaak om de nog in gebruikzijnde gedeeltes te voorzien van alle benodigde voorzieningen. Daar ging de show gewoon door.