Seminar 2015 groot succes.

De opening was meteen raak. Onze robot introduceerde de dagvoorzitter Tineke Verburg die gelijk een gesprekje aanknoopte. Zij is er in iedergeval gerust op dat haar baan niet overgenomen gaat worden door de techniek. Maar is er wel van overtuigd dat in samenspel met de techniek dit wel tot interresante ontwikkelingen kan leiden. Na deze aftrap en een interview met de gastheer van GGZ Zon en Schild te Amersfoort ging het echt los. 

Na het wakkerschudden van de heren van Fountainheads zijn we meegenomen door Dennis Reidsma van de Universiteit Twente in de wereld van Human Media Interaction. 
Dat dit meer is dan alleen een robot is nu wel duidelijk. De heldere uitleg vormde een prima basis om gezamenlijk aan de slag te gaan aan de zogenaamde toekomsttafel. 
De vijf stellingen die als basis diende hebben veel discussie opgeleverd. Het bleek toch wel een uitdaging te zijn om tot een samenvatting in één woord te komen. Tot slot het spiegelen van deze uitkomsten en inspirerende woorden met het forum en de zaal heeft ook weer voldoende stof doen opwaaien.

Graag willen we nogmaals onze gastheer bedanken voor zijn gastvrijheid op deze prachtige locatie GGZ Zon en Schild, de sprekers en onze dagvoorzitter Tineke Verburg.

Kortom, wij kijken terug op een inspirerende sessie en tijdens de borrel hebben wij dit ook van vele kanten terug gehoord.